Garantievoorwaarden Connected Company


Als uw product defect is (en het is niet uw fout) of u hebt een klacht, laat het ons dan altijd weten via support@connected-company.nl. Op onze apparaten zit beperkte garantie in de vorm van twee jaar omruilgarantie met uitzondering van de accu. Op de accu geldt een beperkte garantie van 6 maanden.
In het geval u aanspraak kunt maken op de beperkte garantie, wordt door Connected Company door middel van reparatie van uw product of door levering van een (vergelijkbaar) vervangend product de garantie verleend.

Connected Company biedt met betrekking tot de producten en diensten, geen verdere garanties naast deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar aan anderen.

De garantie geldt niet in de volgende gevallen:

• Op software, data, inhoud.
• Periodieke controles, onderhoud, normale slijtage, bij defecten veroorzaakt door ruwe behandeling of ongeoorloofd gebruik.
• Op mechanische defecten (gebroken displays, valschade, gebogen printplaat, gebroken bandje(s), etc.).
• Cosmetische schade (krassen, verkleuring door licht, uitdrogen van het bandje, fysieke schade aan de behuizing)
• Schade is ontstaan door vallen, stoten en overige van buitenaf komende oorzaken, waaronder zand- en vochtschade.
• Alle beschadigingen als gevolg van natuurlijke slijtage, worden niet gedekt door de garantie.
• Het product niet werkt als gevolg van het verwijderen en/of vervangen van de Connected Company SIM kaart.
• Op elektrische schade (te hoog voltage door gebruik van niet-originele toebehoren, batterij, lader, etc.).
• Wanneer producten werden geopend, aangepast of gerepareerd door niet-erkende servicecenters.
• Beroepen op garantie kan uitsluitend i.c.m. actief abonnement waarbij de rekening(en) zijn voldaan.

• Het model-, serie-, IMEI- of productnummer van het product is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
• Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door derden, niet-erkende servicecenters of door de klant zelf (zoals installatie, configuratie, softwaredownloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
• De garantie is niet afdwingbaar als het product blootgesteld is geweest aan vocht, damp of extreme temperaturen of omgevingscondities of snelle wisselingen van dergelijke omgevingscondities, corrosie, oxidatie, morsen van voedsel of vloeistof of de invloed van chemische producten.
• De oorzaak van het defect is te wijten aan het gebruik van een niet-origineel Connected Company-product.
• De batterijen zijn opgeladen met een andere dan een door Connected Company goedgekeurde oplader en USB-lader (5v maximaal 1A).
• Wanneer er is gehandeld in strijd met de gebruiksaanwijzing en/of productvoorwaarden.
• Na de garantietermijn.Retourneren / wettelijke herroeping

U heeft als consument 14 dagen na levering van uw bestelling het recht om uw bestelling zonder opgave van reden te retourneren. Deze zichttermijn is wettelijk vastgelegd. Om aanspraak te maken op uw zichttermijn garantie dient het product wel aan bepaald voorwaarden te voldoen.

  • De smartwatch dient ongedragen te zijn;
  • Er mogen geen gebruikerssporen zichtbaar zijn op de smartwatch;
  • De folie dient nog op het display te zitten en mag niet zijn verwijderd;
  • De originele QR sticker dient nog achter op de smartwatch te zitten;
  • U dient de retour zending aan te melden via het RMA formulier;
  • De retourkosten en verantwoordelijkheid voor de retourzending zijn voor rekening koper;
  • Indien het abonnement geregistreerd en/of geactiveerd is, dienen de administratiekosten en abonnementsgelden te worden voldaan. Connected Company heeft het recht deze kosten te verrekenen met de eventuele terugbetaling;
  • Zodra uw smartwatch retour is, wordt deze gecontroleerd door ons magazijn. Bij akkoord, wordt de terugbetaling binnen 14 werkdagen (wettelijke termijn) gerealiseerd.